Tildeling fra Riksantikvaren

Riksantikvaren har over statsbudsjettet 2017, kap 1429, post 72 bevilget totalt 1 398 291 kr til Kistefos-Museet

Beløpene fordeler seg på 130 000 kr til istandsettingsprosjekter, og 1 268 291 kr til forvaltning, drift og vedlikehold.

Kistefos-Museet er stolte over å være med i Riksantikvarens bevaringsprogram over tekniske og industrielle kulturminner, og takker for tilskuddet.

 

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY