Informasjon om gratisbilletter til Jevnakerbefolkingen

Informasjon om gratisbilletter til Jevnakerbefolkingen

Vi mottar noen henvendelser fra befolkingen på Jevnaker angående det praktiske rundt gratisbillettene de har krav på. Her forsøker vi derfor å gi en oppsummering av informasjonen som gjelder uthenting av gratisbilletter.

Gratisbillettene må hentes i museumsbutikken i museets åpningstid (tirs-søn, kl.11-17).  Her må personene som ønsker å få gratisbilletter oppgi navnet sitt og adressen sin på Jevnaker.

Det er kun mulig å hente billetter for besøksdagen, og det er en grense på fem billetter pr. adresse pr. dag. 

Det er viktig å huske på at billetter må hentes ved hvert enkelt besøk på museet! Vi beklager om dette er tungvint, men ettersom det kun er dagsbilletter (med datoen trykket på de) som ligger under ordningen med gratisbilletter, må man altså registrere seg ved hvert besøk. 

 

Ta gjerne kontakt om det er mer informasjon du ønsker!

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY