Gaveforsterkning til Kistefos-Museet - Kistefosmuseet

Gaveforsterkning til Kistefos-Museet

Kistefos-Museet har mottatt 1,25 millioner kroner gjennom gaveforsterkningsordningen til Kulturdepartementet. 

Summen som tildeles Kistefos-Museet er den statlige forsterkningen av gaven på 5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal. Midlene er tiltenkt nytt museumsbygg.

Kistefos-Museet er svært takknemlige for midlene som er blitt tildelt oss. 

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY