Riksantikvaren har varslet oppstart av fredning av Kistefos-anlegget

Riksantikvaren foreslår en fredning av totalt 16 bygninger og andre spor og strukturer etter den historiske bedriften A/S Kistefos Træsliberi. Elementer som inngår i fredning strekker seg tidsmessig fra oppstart av tresliperiet i 1889 og frem til nedleggelse i 1955. Fredningsprosessen er ment å starte opp i januar 2019.

Stortinget har vedtatt en liste med 15 tekniske og industrielle anlegg som utgjør Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner, og Kistefos Træsliberi er en av disse 15 kulturminnene.  De 15 anleggene er vurdert til å ha nasjonal verdi som representanter for vår nasjonale industrihistorie, med betydning for utviklingen av det moderne Norge. Riksantikvaren ser det som viktig at alle anleggene sikres for fremtiden gjennom det samme formelle vernet, fredning etter kulturminneloven. Fredning etter kulturminneloven vil understreke at anleggene har nasjonal verdi, og er av stor betydning for norsk historie og utvikling.

 

En fredning, i tillegg til å sikre Kistefos’ kulturminneverdier, vil styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort av eier, forvaltere og Riksantikvaren. Fredningsbestemmelsene vil gi retningslinjer for forvaltning og vedlikehold av anlegget, men vil ikke være til hinder for videre eller fremtidig drift av Kistefos.

 

Kistefos har gjennom flere år hatt et meget godt samarbeide med Riksantikvaren, blant annet gjennom rehabilitering av det gamle tresliperiet som i dag fremstår som eneste intakte i sitt slag i Skandinavia og som er utviklet til å bli en «levende fabrikk». Kistefos er fornøyd med at Riksantikvarens beslutning om fredning, noe som vil sikre dens historie for fremtiden.

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY