Aktivitetsplan for 2017

Det er allerede avholdt 3 styremøter i 2017, samt en del møter i forbindelse med bokprosjektet, både med forfatter, illustratør, forlaget og museet.

Fjorårets aktiviteter har i stor grad vært knyttet til bokprosjektet som vi orienterte om på forrige årsmøte. Planlegging av prosjektet, inngåelse av avtaler og klargjøring av finansiering har tatt det meste av styrets tid.

Årets utstilling åpner 21. mai, og Venneforeningen har, tradisjonen tro, stilt seg til rådighet for champagneskjenking. Vi trenger ca 10 personer til dette hyggelige arbeidet. I år er det den verdenskjente franske kunstneren Louise Bourgeois som er årets utstiller. Vi vil også i år tilby Kistefos-museet hjelp på de store publikumsdagene dersom det skulle bli behov for det. 

Styret forsøker nå jevnlig å oppdatere hjemmesiden slik at medlemmene kan få litt informasjon om det som måtte være av foreningsaktiviteter.

Det meste av avtaler og rettigheter for bokprosjektet er nå på plass.  Aktivitetene for neste år vil i stor grad bli knyttet til dette prosjektet, og vi tror og håper at aktivitetsboken vil gjøre museumsbesøket enda mer interessant og morsomt for den yngste aldersgruppen. Arbeidet med boken vil nok også binde opp det meste av økonomiske midler i 2017.

Vi følger også stadig opp Formannsboligen, og det vil bli anskaffet noen nye gjenstander og bilder til årets sesong. Vi fører også jevnlig tilsyn med boligen slik at den fremstår slik vi ønsker.

Igjen gleder vi oss til en spennende utstilling og en ny skulptur. Det er alltid stor spenning og forventning når den skal avdukes på åpningsdagen. Det er like hyggelig at muséet hvert år klarer å skaffe internasjonalt anerkjente kunstnere til bygda, noe som gjør at det trekkes mange besøkende hit.

Venneforeningen har ikke planlagt større arrangementer i egen regi i 2017 ut over det som blir presentert på årsmøte.  Forfatteren av aktivitetsboken, Bjørn Fredrik Rørvik, som for øvrig har vokst opp på Jevnaker, kommer på årsmøtet og orienterer om prosjektet.

Har du som medlem forslag til aktiviteter eller forventninger til Venneforeningen, så vil vi gjerne høre om det. Det er også veldig fint om du hjelper til å verve flere medlemmer. Selv om museet nå har planlagt å ta inngangspenger i skulpturparken, vil medlemmer av Venneforeningen fortsatt ha gratis inngang.

 

Styret.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY