Årsmelding 2016

Styret: Øyvind Moe (leder), Finn Hurum, Torill Munkerud, Svein Gruer (kasserer), Sverre Harald Amundsen og Signe von Streng.

Møtende varamedlemmer: Arne Dahlen, Åsmund Sevaldrud, Magnhild Bjertnæs,

Valgkomite: Hilde B. Fivelsdal, Jørn Didriksen og Magnus Magnussen

Det er i årsmøteperioden gjennomført 5 styremøter med godt frammøte og jevn aktivitet. Tradisjonen tro bisto vi på museumsåpningen 22.mai. Flere medlemmer (ca. 10 deltok) setter pris på å kunne bidra på denne festdagen. Den nye skulpturen, Veien til stillhet, av Jeppe Hein  fikk berettiget plass i riksdekkende media og bidro til årets gledelige besøksrekord.

Styrets store prosjekt i år har vært å starte arbeidet med en aktivitetsbok for barn. Denne skal inneholde tegne- og fargeoppgaver, tilrettelagt Kistefoss-historie og annet Kistefoss-relatert stoff. Styret mener at Kistefos-Muséet er et eldorado for barn og ønsker å bidra til at det fokuseres enda mer på tilrettelegging for «morgendagens museumsvenner».

Styret besluttet å etablere en arbeidsgruppe for bokprosjektet bestående av Sverre Harald Amundsen, Øyvind Moe og Signe von Streng, og den  20. september gjennomførte arbeidsgruppen et møte med den anerkjente barnebokforfatter Bjørn Fredrik Rørvik som selv vokste opp på Jevnaker. Forfatteren var svært positiv til oppgaven, og på den bakgrunn besluttet styret å søke Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal om prosjektstøtte. Sparebankstiftelsen gjorde et positivt vedtak 13.desember, og vi fikk tilsagn om en støtte på

kr 150 000. Prosjektets totale kostnadsramme er på kr 250 000 eks mva, og hvis alt går etter planen, kan en flott aktivitetsbok lanseres til sesongåpning 2018.

Når det gjelder Formannsboligen, har vi fått flere bilder fra Bodil og Arne Gusgaard. Arne Dalen har bidratt med leksikon fra mellomkrigstiden. Plakat over givere vil bli oppdatert.

På museets fine hjemmeside http://www.kistefos.museum.no  har Venneforeningen nå fått en egen fane. Vi har lagt inn litt flere artikler i år, og styrets intensjon er at vi skal bli flinkere til å oppdatere nettsiden. I den sammenheng vil vi fortsatt oppfordret alle til å komme med innspill og forslag til stoff. Bilder fra aktiviteter og informasjon til medlemmene vil bli å finne her.

Medlemstall: 

Bedriftsmedlemmer:  2
Familiemedlemmer: 68
Enkeltmedlemmer:  70

Medlemsfordeler: Alltid gratis inngang på museet. Halv pris på årets katalog.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY