I gang med barnebok om Kistefos-Museet

I gang med barnebok om Kistefos-Museet

Kistefos-Museets venneforening holdt nylig årsmøte etter det man må kalle et normalt driftsår. Foreningen er nå i gang med et bokprosjekt som retter seg mot museumsbesøkende i den yngste aldersgruppen og har hyret inn den kjente barnebokforfatteren Bjørn Fredrik Rørvik til å gjøre jobben. Rørvik bor i Oslo men er opprinnelig jevnakergutt. Han har fått med seg illustratøren Bjørn Rune Vik, en tilsvarende kapasitet innenfor barnebokgenren, og i fellesskap skal de lage en aktivitetsbok der barn og voksne sammen kan «leke» seg gjennom både historiens og dagens drift i det oppsiktsvekkende Kistefoss-anlegget. Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal har gitt tilsagn om en prosjektstøtte på 150 000 kroner og boka skal foreligge til sesongstart i 2018.

 

Bilde øverst i artikkel: Forfatter Bjørn Fredrik Rørvik orienterer om bokprosjektet på foreningens årsmøte 20. april.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY