Andre historiske bygninger med utstillinger

Fyrhuset:
Fyrhuset ble bygget i 1894. Kassert flis og råtekubb ble fyrt opp i rørkjelen på vinterstid, og varm damp ble sendt gjennom et rørsystem til områdets bygninger. Dette var altså en tidlig form for sentralvarme!

I dag står fyrhuset åpent for publikum, slik at det er mulig å studere det tidligere fyringsanlegget ved Kistefos Træsliberi. Fyrhuset er imidlertid et utstillingslokale som er under utvikling, og dets mangfoldige potensiale skal forsøkes utnyttet bedre i fremtidige sesonger.

Formannsboligen
Formannsboligen, også kalt Sliperimesterboligen, ble bygget på begynnelsen av 1890-tallet. I denne boligen bodde formannen ved verkstedet. Formannen som bodde i denne boligen over lengst tid, ettersom han innehadde formannsstillingen ved Kistefos Træsiberi i en årrekke, var Karl Olufsen. Formann Olufsen hadde ikke kun ansvar for verkstedet, men hadde også sitt eget kontor i messebygget (nåværende Kafé Consulen) hvor han hadde ansvar for diverse forefallende arbeid; blant annet var det han som delte ut lønningskonvoluttene til arbeiderne hver fredag.

I dag er formannsboligen stilmessig tilbakeført til 1920-tallet. Interiøret i boligen skal representere en bolig tilhørende en industriarbeider med høyere status. Formannsboligen i 1920-tallsstil er unik i nærdistriktet Hadeland/Ringerike, ettersom rekonstruksjoner av boliger fra denne epoken ikke finnes i nærmere radius enn enten på Norsk Folkemuseum i Oslo eller Maihaugen på Lillehammer.

Stilen fra 1920-tallet ble valgt som den naturlige tidsepoken å representere i formannsboligen på Kistefos-Museet av flere årsaker. En av de viktigste årsakene var 1920-tallet i forhold til den tidligere driften ved A/S Kistefos Træsliberi. Tiåret representerte høydepunkter i produksjon og økonomi for fabrikkens drift før krisetid rammet på 1930-tallet. I tillegg ligger perioden omtrentlig midt i fabrikkens driftsepoke, og kan da representere en form for tverrsnitt.

Prosjektet med å frembringe 1920-tallet i formannsboligen har vært et samarbeid mellom Kistefos-Museet og Kistefos-Museets Venneforening. Kistefos-Museet har hatt hovedansvar for rent bygningsmessige utbedringer, ved sikring og rehabilitering, av formannsboligen. Kistefos-Museets venneforening har vært hovedansvarlig for innredning og møblering av boligen.

Tilskudd fra Sparebankstiftelsene på Ringerike og Hadeland har i tillegg vært sentrale for å gjennomføre prosjektet.

Vognskjulet
Vognskjulet lå opprinnelig i tilknytning til kjørekarens bolig; en bolig som ikke lenger eksisterer. Kjørekarens oppgaver besto blant annet av transport for fabrikkbestyreren og frakt av slipesteiner til fabrikken. Vognskjulet besto da av tre rom: En utedo, en stall for hesten og et oppbevaringsrom for slede, vogn og jigg.

I dag står vogn og slede til utstilling i vognskjulet. Informasjon og bilder av kjørekarene og deres arbeid finnes også her.

Snekkerverkstedet
I andre etasje av bygningen som huser museumsbutikken finnes snekkerverkstedet. Fra sesongen 2012, ble lokalene etter snekkerverkstedet tilgjengelig for Kistefos-Museets publikum. Her vises det frem interiør og noe maskineri og verktøy fra da verkstedet var i bruk.

Bygningen er bygget i to faser. Første etasjen, som huset smie og mekanisk verksted, ble bygget i 1889-90, mens andre etasje med snekkerverksted var et påbygg i 1892.

Brannhuset
I dette lille bygget står brannvogna som tilhørte A/S Kistefos Træsliberi. Bygningen sto opprinnelig ved siden av messebygningen (kafe Consulen), men har blitt flyttet til sin nåværende plasserini nyere tid.

I 1920-årene brant det på Randsfjord Træmasse- og Papirfabrikk, og da ble brannvogna fra Kistefos Træsliberi dratt med hest til Bergerfoss for å hjelpe til. Dette skal ha vært den eneste gangen brannvogna ved Kistefoss var i aksjon.

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY