Historikk

Oppstarten og utviklingen av de industrielle tresliperiene sprang ut fra to viktige oppfinnelser. Den ene oppfinnelsen var prosessen med å omdanne tømmer til tremasse ved mekanisk defibrering (sliping), og bruke den fremkomne tremassen til fremstilling av papir. Metoden ble utviklet i Tyskland på begynnelsen av 1840-tallet. Den andre oppfinnelsen var vannturbinen på begynnelsen av 1870-tallet som ga en mer effektiv utnyttelse av vannkraft.

A/S Kistefos Træsliberi ble grunnlagt av konsul Anders Sveaas i 1889, og var en fabrikk for framstilling av mekanisk slipt tremasse. Tresliperiet ble anlagt ved Kistefossen i Randselva, og plasseringen var perfekt for et tresliperi på grunn av fossen som kraftkilde og elven som vannforsyning til produksjon. Elven ga også enklest og billigst mulig transportvei for råmaterialene til fabrikken.

Tremassen var et viktig grunnprodukt i fremstillingen av billige papirprodukter. Tremasse måtte blandes med cellulose (kjemisk masse) for å lage papir. Jo høyere andel av tremasse i forhold til cellulose, jo billigere papir. Det var blant annet mye tremasse i avispapir. Dette gjorde aviser billige, ettersom nyheter ble ettertraktet av folk i alle samfunnslag i takt med at folkeopplysningen steg og analfabetismen gikk ned i Norge.

I 1955 stanset produksjonen av tremasse ved Kistefos Træsliberi. Høsten 1953 ble det inngått en 30-årig leieavtale mellom Follum Fabrikker og Kistefos Træsliperi. Hovedtrekkene i avtalen var at Kistefos skulle fortsette som kraft- og tømmerleverandør til markedspriser til Follum, mens Follum skulle overta drift og driftsutgifter av tresliperiet fra 1. januar 1954. Den 25.juni 1955 ble all slipingsvirksomhet overført til Follum.

Det meste av maskiner, inventar og utstyr ble imidlertid stående igjen i sitt opprinnelige element da maskinduren stilnet. Leieavtalen mellom Follum og Kistefos Træsliberi bestemte nemlig at tresliperiet på Kistefoss skulle holdes noenlunde klart til å gjenoppta produksjon, dersom avtalen senere skulle oppheves fra noen av partene. Dette er noe av kjernen til at sliperiet står så intakt som det gjør i dag.

Det har eksistert mange tresliperier drevet av fossekraft i Skandinavia; i Norge alene har det vært rundt 100 tresliperier. Industrimuseet, i A/S Kistefos Træsliberis produksjonslokaler, er det eneste som har bevart både bygningene og produksjonsinventar nærmest komplett. Kistefos-Museet formidler derfor industrihistorie som er unik i norsk og skandinavisk sammenheng, og står i dag som et enestående monument over den første tiden i det industrialiserte, moderne Norge!

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY