Industrimuseum

Industrimuseet ved Kistefos-Museet er en fellesbetegnelse for den industrihistoriske samlingen på Kistefoss. Den historiske samlingen ved Kistefos-Museet består av bygninger, maskiner, industrielt inventar og gjenstander, og alle disse komponentene anvendes for å formidle historier om arbeidsliv og sosialt liv for de som hadde sin arbeidsplass og bolig på, eller i nærheten av, fabrikkområdet til A/S Kistefos Træsliberi.

De siste årene har det gamle tresliperiet som er et unikt kulturminne, og det eneste intakte i sitt slag i Skandinavia, gjennomgått en betydelig rehabiliteringsprosess. Dette arbeidet ble påbegynt i 2008. Totalt har bygningene på Kistefoss gjennomgått rehabilitering med en kostnadsramme på over 21 millioner kroner. Tilskuddene fra Riksantikvaren har vært av avgjørende betydning for å sette tresliperiet i tilbake i normal vedlikeholdsstandard og bevare fabrikken for ettertiden.

Riksantikvaren har gitt Kistefos-Museet tilskudd til istandsetting og vedlikehold som ett av 15 tekniske og industrielle anlegg i Norge. ”Vi ønsker å ivareta et utvalg industrielle anlegg for kommende generasjoner og gjennom dette gi publikum muligheten til å oppleve vår stolte industriarv”, sier riksantikvar Jørn Holme.

Se også Riksantikvarens hjemmeside for mer informasjon:
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Prosjekter/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=134666

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY