Linker

Kistefos AS

We are a leading, privately owned investment firm. Our interests range from wholly owned industrial enterprises in offshore and shipping, to real estate and significant interests in listed and private companies.

http://www.kistefos.no

 

Kistefos Træsliberi

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker. Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden 1983-1993. Konsernet eies av til sammen 45 aksjonærer med Christen Sveaas som majoritetseier med 85,4 % av aksjene.

Med basis i betydelige finansinntekter i siste halvdel av 1990-årene, har selskapet utviklet sin næringsvirksomhet og bl.a. kjøpt og etablert lokale virksomheter. Selskapet har kontor på Dokka i Nordre Land kommune.

www.kistefos-tre.no

 

Kistefos Viltkjøtt

Kistefos Viltkjøtt AS er et heleid datterselskap av AS Kistefos Træsliberi. Selskapet ble etablert høsten 2007

Bedriften driver mottak, skjæring, videreforedling og salg av viltkjøtt. Kistefos Viltkjøtt AS er autorisert av Mattilsynet i henhold til Viltkjøttforskriften (hjemlet i Matloven). Vi er stolt av å fremheve at virksomheten har høyeste klassifisering for produksjon og omsetning av viltkjøtt (5-kant stempel).

Selskapet har mottak for elg på Veståsen (Nordre land).

www.kistefos-vilt.no

 

Kistefos Møbler AS

Kistefos Møbler as holder til på Dokka i Nordre Land kommune. Vi har spesialisert oss på utvikling, design og produksjon av kjøkken, møbler og innredning til norske hus og hytter. Innredninger fra Kistefos kjennetegnes med aktiv bruk av hel tre og mye håndarbeid.

A/S Kistefos Træsliberi med Christen Sveaas i spissen, er hovedaksjonær i Kistefos Møbler as. Selskapet har et sterkt engasjement i skogbruk og treindustri i Nordre Land kommune.

www.kistefosmobler.no

 

Kistefos Skogtjenester AS

Kistefos Skogtjenester AS forvalter skogeiendommer for offentlige og private skogeiere i deler av Oppland og Buskerud. I tillegg har selskapet avtale med Landås-Skogene DA om forvaltning av deres eiendom i Søndre Land. Disse avtalene består av ordinær skogsdrift, administrasjon av jakt-, fiske- og hytteutleie, samt salg av pukk og grus. Videre har selskapet forvaltning av AS Kistefos Træsliberi sine skogeiendommer. Totalt utgjør selskapets forvaltningsarealer ca 200 000 dekar.

kistefos-skog.no

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY