Historikk

Grunnleggeren av Kistefos Træsliberi, konsul Anders Sveaas (1840-1917), var en typisk gründer; en visjonær med utpreget forretningssans. Han deltok i flere norske og utenlandske foretak, og gjorde forretninger med så fjerne steder som Australia og Sør-Amerika. I 1881 var Sveaas med på å grunnlegge Heen Træsliberi i nærheten av Hønefoss, og det var sannsynligvis da han så mulighetene som fantes ved Kistefossen i Randselva på Jevnaker. Han skaffet seg fallrettighetene på fossen og eiendommen for å anlegge fabrikkbygninger, og stiftet i 1889 A/S Kistefos Træsliberi med seg selv som hovedaksjonær. Allerede etter ett år med intensiv bygging, i 1890, satte tresliperiet i gang produksjonen av tremasse.  Driften fortsatte frem til 1955.

Som et resultat av uenighet innen Sveaas-familien, ble selskapet A/S Kistefos Træsliberi i 1985 solgt ut av familien og til nabobedriften A/S Viul Tresliperi. Denne bedriften var på den tiden et datterselskap av Bergen Bank. I 1991 ble kraftstasjonene solgt ut av selskapet til kommunale kraftverk.

I 1993 ble 85 % av aksjene i A/S Kistefos Træsliberi solgt til Christen Sveaas, grunnleggerens sønnesønn. Christen Sveaas eier nå selskapet sammen med et 30-talls medaksjonærer. A/S Kistefos Træsliberi eier nå store tomteområder på Kistefoss; inklusivt de påstående gamle fabrikkbygningene som nå utgjør Kistefos-Museet. Tolv av bygningene leies ut langsiktig til museet for en symbolsk sum.

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY