Temporære utstillinger

De temporære utstillingene skal ta for seg viktige aspekter ved hovedsakelig lokal, men også nasjonal, industrihistorie. Fokus vil ligge på temaer som kan knyttes til A/S Kistefos Træsliberi.

De temporære utstillingene er foreløpig ikke blitt et årlig fenomen. Aktuelle temporære utstillinger i tresliperiet vil derfor bli annonsert på hjemmesiden.

Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY