Utstillinger 2007

Bak vinduet - Norske interiører fra Tidemand til Tandberg
Utstillingen er viet interiørmalerier utført av kjente, norske kunstnere: Interiører som er bakgrunn for en fortelling, som symbolladet staffasje, som bakteppe for private handlinger eller i beskrivelsen av "hjemmets lune rede".
Som besøkende vil du kanskje føle at du «kikker litt» og bryter inn i den private sfære, og kanskje vil du også tenke tanker som : ”avslører mitt hjem min identitet og historie”?

Kistefos-Museet ønsket med denne utstillingen å belyse hvordan et utvalg norske kunstnere har forholdt seg til interiører gjennom 150 år.

Blant kunstnerne finner vi:
Harriet Backer
Christian Krohg
Eyolf Soot
Adolph Tidemand
Ida Lorentzen
Mikkel McAlinden
Rune Johansen

Kurator: Arnt Fredheim

Dansen gjennom skuggeheimen
Aksel Waldemar Johannessen - arbeiderklassens maler

Aksel Waldemar Johannessen ble født i 1880 og vokste opp på Kampen; et arbeiderstrøk i det gamle Kristiania. Etter utdannelse ved Den Kongelige Tegneskole i Kristiania og fire år som treskjærer i Gjøvik, ble Johannessen Det Norske Teatrets første kostymesjef. Her kom han i kontakt med "den nasjonale rørsla" og dens åndelige ledere, Arne og Hulda Garborg. Gjennom Hulda fattet Johannessen interesse for bunadstradisjoner og sammen med hustruen Anna stiftet de Heimen Husflid i 1912.

Samtidig malte Johannessen også flere malerier med samfunnsrealistiske motiver. Drivkraften var å bearbeide egne følelser og kommentere hva han oppfattet som urettferdigheter og skjevheter i samfunnet.
Johannessen hadde i perioder store alkoholproblemer. En høstdag i 1922 ble han funnet ille tilredt i en rennestein. Etter et kort opphold på Ullevål sykehus, døde han og etterlot seg en kreftsyk hustru og to mindreårige døtre.

Vinteren 1922-23, ble det arrangert en debut- og minneutstilling hos Blomqvist Kunsthandel i Kristiania. Mottakelsen var blandet, men kunstkritiker Jappe Nilssen, Edvard Munch og Gustav Vigeland ga anerkjennende kritikk. Like etter utstillingen døde Johannessens hustru. Bildene ble deretter beslaglagt av Overformynderiet, og de var med det ute av kunsthistorien i lang tid.

I 1990 kom Haakon Mehren over en del bilder av Johannessen. Dette ble begynnelsen på et omfattende arbeid som munnet ut i Mehrens bok Aksel Waldemar Johannessen. Vår glemte maler (1992). Som en del av prosjektet rekonstruerte Mehren den tidligere utstillingen hos Blomqvist Kunsthandel i 1992. Utstillingen gikk videre til museer i Skien, Stavanger og Bergen, for så å bli vist i Italia, Østerrike og Tyskland. Over 200 000 besøkende så utstillingen.

I 2007 viste Arnulf Øverlands galleri i Kristiansund en ny Johannessen-utstilling. Den vakte oppsikt, og ble deretter overført til Blomqvist Kunsthandel.
Kistefos-Museet viser høsten 2007 utstillingen "Dansen gjennom skuggeheimen". I tillegg til bilder fra nevnte utstillinger, vises også bilder som aldri før har vært utstilt. Bildene eies av Christen Sveaas og familien Haakon Mehren.

Motivene i Aksel Waldemar Johannessens kunst er hentet fra arbeiderklassens hverdag rundt 1915. Han forteller om tømmerfløterne, de marsjerende industriarbeiderne og deres kvinner. Han var venn med tiggere, gategutter og prostituerte og forstod deres vanskelige livssituasjon. Han kjente deres skjebner slik han selv kjente alkoholens forbannelser - mange av billedmotivene er som tatt ut av bøkene til Oskar Braaten.

Arbeiderdikteren Kristofer Uppdals hovedverk Dansen gjennom skuggeheimen (1911-1924) skildrer også brytningene mellom bondesamfunnet og industrisamfunnet. Uppdal var Johannessens beste venn og svirebror. De to var åndelige tvillingsjeler og arbeiderklassens kunstneriske genier, men gikk begge til grunne da tiden ikke var moden for deres store prosjekter.

I Johannessens samtid var det på Kistefoss et levende industrimiljø, hvor mange av de drama han skildrer også utfoldet seg. I 1930-årene var Kistefos Træsliberi sterkt berørt av Randsfjordkonflikten, som befestet Jevnaker som "Opplands røde hjørne". Aksel Waldemar Johannessens motivverden har en dyp klangbunn her på Kistefoss.

PULP 11
Med denne utstillingen ble det trådt på helt nye stier, samtidig som man holdt seg til det historiske oversiktskartet.
Det var jo papirmasse til aviser og magasiner som ble produsert på Kistefoss, og nettopp disse mediene var det som dannet utgangspunktet for utstillingen Pulp 11.
Utstillingen viste kunstneres forhold til aviser og magasiner. Dette var en ny utstillingsform, og et spennende bidrag som kanskje åpnet mange av de trofaste besøkendes øyne for en ny kunstform og en ny måte å presentere kunst på? Edvard Munch og Andy Warhol var to av elleve kunstnere som ble representert på denne spennende utstillingen.


Kuratorer: Jan Walaker og Arnt Fredheim

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY