Utstillinger 2008

Moderne myter
Sverre Bjertnes/ David LaChapelle/ Tung Lu-Hung/ Ole Martin Lund Bø/ Marilyn Minter/ Marc Quinn/ Torbjørn Rødland/ Elise Storsveen


Årets utstilling i Nybrukets 2. etasje tok for seg verk som på ulike måter problematiserte populærkulturens forføreriske overflateestetikk. Mens enkelte av verkene så ut som rene hyllesten til fysisk skjønnhet og kjendisstatus, stilte andre spørsmål ved vår tids ikondyrkelse og underholdningskreftenes manipulerende retorikk.

Kunstnerne uttrykte seg gjennom et naivt billedspråk med referanser til reklame og motefotografi. Bildene kommenterte dermed underholdningsindustriens estetikk ved bevisst å etterlikne den. Mange av verkene spilte for eksempel på velkjente myter; hverdagslige og populære forestillinger knyttet til kjønn, seksualitet, rase og nasjonalitet formidlet gjennom ladede symboler.


Kurator: Nora Ceciliedatter Nerdrum

Thore Heramb - Fargekomponisten
Sommeren 2008 viste Kistefos-Museet, i samarbeid med kunstneren Thore Heramb, en omfattende retrospektiv maleriutstilling.

Thore Heramb ble født i Oslo i 1916, men hadde også nær tilknytning til "Blåbærbakken" på Jevnaker like ved Kistefos-Museet. Vi presenterte kunstnerens fargesprakende, naturnære, intellektuelle og musikalske malerier i en stor retrospektiv utstilling.

Heramb debuterte på Høstutstillingen i 1938. Fem år senere holdt han sin første separatutstilling i Kunstnerforbundet. Bildene var den gang nokså naturalistisk malt, men motivene var allerede fremstilt lett forenklet. Fra siste halvdel av 1940-tallet abstraherte Heramb formene ytterligere, og gav dem markante, mørke omriss. Ensfargede flater var også karaktertrekk, men fargebruken var fortsatt nokså dempet med mye svart og grått.

Pablo Picasso, Juan Braque og kubismen er assosiasjoner man lett griper til hva gjelder Herambs kunst fra 40- og 50 tallet. Som elev av Jean Heiberg ved Statens Håndverks – og Kunstindustriskole (1935-37) var han også godt kjent med Henri Matisses arbeider og teorier. I Herambs kunstneriske utvikling ser man lett hans hang mot det franske; spor av Matisses fargelære og impresjonismens penselstrøk.

Frigjøringen av fargen kom raskt. I andre halvdel av 1950-årene ser vi en blomstring i Herambs kunst. Fargebruken eksploderer, valørene er mange, og han klarer noe svært få kunstnere gjør etter ham, å få lys i de helt svarte fargene. Thore Heramb er en stor og til tider dristig kolorist.

Utgangspunktet for Herambs kunst er alltid en levende modell; naturen eller mennesket. Han har tre hovedmotiver - akt, landskap og vindusutsikter - og de ferdige bildene er grader av abstraksjoner. Heramb søker hele tiden å trekke ut det han synes er mest vesentlig ved motivet.

Naturen var viktig for Thore Heramb. Hans atelier lå midt i skogen, og det er som om trær, dyr, blomster og andre skaperverk trer inn blant de malte landskapene på innsiden. Han skildrer naturen gjennom hele året, og alle årstider behandles helt likt hva gjelder lysstyrke og kraft.

Kistefos-Museet møtte stor velvilje fra private og offentlige eiere av Thore Herambs arbeider. Det var følgelig en bred og god utstilling vi presenterte når dørene ble åpnet for publikum den 25. mai 2008. Bilder fra 1940-tallet til nåtid, demonstrerte at Thore Heramb, i en alder av 91 år, fortsatt var en aktiv og sterk maler.

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler og personvern her.

© 2019 - Kistefosmuseet
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY